Kerstfeest in onzekere tijden

 

 

In december vieren wij het Kerstfeest.. De Zoon van God is geboren hier in deze wereld; God is naar de aarde afgedaald om in de Zoon allen, die in Zijn Zoon geloven te verzoenen met Hem. Wij kennen het verhaal door en door en zingen daarover ook de prachtigste liederen en gaan in normale tijden naar de kerk om dit alles te vieren. Maar in deze periode van het Coronavirus wordt het allemaal ineens heel anders. We zullen het Kerstfeest binnen de muren van ons huis moeten vieren; ons woonhuis, ons verpleegtehuis, ons ziekenhuis maar niet massaal in de kerken.

Het Kerstfeest is natuurlijk meer en niet afhankelijk van een gebouw waar we ons in bevinden. Ons persoonlijk Kerstfeest is de daad die wij daarbij voegen; onze menselijke daad voor God door het Kind van Bethlehem in onze armen te nemen en dat Kind  te omhelzen. Wij moeten Het zo omarmen en in ons opnemen, dat wij er nooit meer zonder kunnen; wij moeten Het ons toe eigenen. Het Kind van Bethlehem moet ons leven gaan beheersen en wij moeten ons daartoe openstellen. Deze daad (onze wedergeboorte) is niet afhankelijk van de datum van het kerstfeest, maar wel afhankelijk van het kerstfeest zelf. Zonder het Goddelijke kerstfeest was en is en zal ons persoonlijk Kersfeest nooit plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.

Als wij zo omgaan met de geboorte van het kindje Jezus , dan wordt  Kerst 2021 toch één groot feest waarin God de Vader ons leven zal leiden door het Kind van Bethlehem, God’s eigen Zoon. Dan zal Kerst niet tijdelijk zijn, maar een eeuwig feest zijn. In het Kind van God is ons allen een perspektief geboden; een belofte van God is ingelost door ons allen met Hem te verzoenen. God heeft een welbehagen in ons mensen. Zijn Koninkrijk is gevestigd op aarde. Niet het virus heeft het laatste woord, maar de Liefde van God wel tot in alle eeuwigheid

 

 

Rob Hoogerhuis

 

Beste broeders en zusters,

 

Het is alweer een tijdje geleden dat onze laatste nieuwsbrief verschenen is. Nog steeds, of moet ik zeggen opnieuw, staat onze samenleving onder een grote druk van maatregelen om het Corona virus te bestrijden en zo mogelijk te stoppen. Gelukkig hebben we de laatste maanden wel weer reguliere bijeenkomsten gehad. Dat was mogelijk omdat ons kerkbezoek onder de 30 bezoekers bleef. Zo heeft een kleinere Gemeente ook zijn voordelen; temeer omdat we een kerkgebouw hebben waar dat qua ruimte ook nog mogelijk is. Het probleem met de samenzangbegeleiding heeft zich opgelost omdat we niet mochten zingen. We hebben onze diensten dus afwisselend opgeluisterd met een beamer een scherm en een fantastische geluidsinstallatie. We hadden soms het idee dat het Urker mannenkoor, Rijssens mannenkoor of welk koor, groep of zangers dan ook live aanwezig waren. Het samenkomen was een geschenk dat ons weer moed gaf om samen God te prijzen, te aanbidden en te loven. Zijn leiding in de diensten was voelbaar en zegenrijk. Wat de nabije toekomst of zelfs de verdere toekomst ons brengen zal is onzeker, maar zeker is wel dat we mogen leven onder de leiding van een Levende God die nog steeds Zijn schepping in handen heeft. De mens denkt vaak dat we het zelf allemaal wel kunnen, maar de praktijk laat zien dat we niet zonder de God van Abraham, Isaac en Jacob verder kunnen. Nog steeds is Zijn boodschap levend en we vragen om kracht deze boodschap te verspreiden onder de mensen. Een boodschap van verlossing, een boodschap van vrede en een boodschap van eeuwig leven. En juist in deze Coronatijd moeten we en mogen we die boodschap doorgeven zodat iedereen in aanraking komt met de onovertroffen liefde van God voor de mens. Nog steeds heeft Hij een welbehagen in ons en Zijn totale schepping. Een schepping die nog niet ten einde is. De nieuwe Hemel en de nieuw aarde zijn in aantocht zoals God ons dat beloofd heeft. Daar mogen we naar uit kijken. Een belofte die gestalte heeft gekregen in de geboorte van Zijn Zoon Jezus Christus.

Ik wens ons allen de rijke zegen van God toe en deel deze uit aan iedereen.

 

Met een hartelijke broedergroet,

 

Rob Hoogerhuis

                                                                                                                                                                                                          2022