CONTACT

 

Adres: Twijnerstraat 6, 7621TK, Borne

E-mail: baptistengemeenteborne@gmail.com

E-mail secretaris: secr.bapt.gem.borne@gmail.com

 

Tel: 0614 235 883 (voorzitter)

Tel: 0614 235 883 (kerkmeester)

BESTUUR

Rob Hoogerhuis: Voorzitter/penningmeester/kerkmeester/voorganger

Gerrit Brink: Sekretaris

Jense Schokker: Algemeen adjunct/Koster

Sietske Schokker-Wubs: Adviserend lid/Kosteres

Liesbeth Hoogerhuis-de Lange: Adviserend lid

 

hier om een tekst te typen.