BAPTISTEN GEMEENTE BORNE

KERKGEBOUW DE FONTEIN. TWIJNERSTRAAT 6, BORNE